Wat is Obeya?

Obeya een visuele methode die complexiteit vertaalt naar helderheid. In de ‘grote kamer’ komen strategieën, projecten en acties visueel samen, waardoor teams effectiever doelen stellen, samenwerken en besluiten nemen.

Obeya

Grote Kamer

Obeya, Japans voor ‘grote kamer’, is meer dan een fysieke ruimte; het is een filosofie die teams samenbrengt rond gemeenschappelijke doelen en hen in staat stelt om als een geheel te functioneren. Met gebruik van visuele managementtools, creëer je helder overzicht van je strategische doelen en operationele processen.

Met alle relevante informatie in één oogopslag, helpt een Obeya met knelpunten identificeren, acties prioriteren, en verantwoordelijkheden verduidelijken. Daardoor bevordert een Obeya een cultuur van transparantie en continue verbetering.

Waar komt Obeya vandaan?

Obeya is ontstaan bij het Japanse automerk Toyota in de jaren ‘90. Het werd ontwikkeld om de complexe ontwikkeling van de Toyota Prius te stroomlijnen en verbeteren. In de ‘grote kamer’ kwamen ingenieurs, managers en teamleden samen om ontwerp, productie en problemen in real-time te bespreken en op te lossen. Deze aanpak leidde tot een revolutionaire verbetering in efficiëntie en effectiviteit: de Prius kwam sneller dan gepland, en tegen lagere kosten dan begroot, op de markt. Nu wordt Obeya wereldwijd toegepast in diverse sectoren, van softwareontwikkeling tot gezondheidszorg.

 

 

“De gestelde doelen zijn enkel haalbaar door nauwe samenwerking, effectieve overleggen en snelle probleemoplossing.

~ Takeshi Uchyamada

Takeshi Uchyamada

Toyota

De methode

Wat is Leading With Obeya? 

De Leading With Obeya methode gebruikt het Obeya-concept specifiek voor leiderschap en management.  De methode combineert visueel management met leiderschapsprincipes, waardoor leiders en hun teams gezamenlijk kunnen werken aan het stellen, volgen en realiseren van strategische doelen.

Een uniek aspect van Leading With Obeya is de nadruk op ritme en routine; het gaat niet alleen om de informatie die visueel wordt gemaakt, maar vooral om de regelmatige en gestructureerde gesprekken die plaatsvinden binnen de Obeya. Dit vergroot de betrokkenheid en het gedeelde begrip van de uitdagingen en kansen, en zorgen ervoor dat het team gezamenlijk en doelgericht leert handelen. Lees ook eens het boek, geschreven door Tim Wiegel, grondlegger van de methode.

In de praktijk

Hoe werkt Leading With Obeya? 

Leading With Obeya is een gestructureerde methode. Er zijn vijf kernborden die elk een cruciaal aspect van leiderschap en organisatorische focus vertegenwoordigen: 

Obeya room | Obeya coaching en training

Strategische Richting

Dit bord legt de langetermijnvisie, missie, en strategische doelen van de organisatie vast.

Prestaties

Hier staan je belangrijkste indicatoren (KPI’s) en doelstellingen.

Moeilijke Problemen

Hier neem je complexe uitdagingen of knelpunten onder de loep.

Plan naar Waarde

Dit bord toont je (toekomstige) belangrijke initiatieven om waarde te creëren.

Acteer & Reageer

Bij dit bord leert het team te acteren en reageren op onvoorziene gebeurtenissen.

Samen

Zien, leren & acteren

In de praktijk komt Leading With Obeya tot leven door regelmatige sessies waarin het team de borden bespreekt. Deze sessies bevorderen een cultuur van transparantie, gedeelde verantwoordelijkheid, en continu leren. Ze zorgen ervoor dat iedereen gefocust blijft op de gezamenlijke doelen en dat acties worden afgestemd op de strategische richting van de organisatie.  

Wat kan Leading With Obeya voor jou betekenen?

  • Meer overzicht: Verlaagt complexiteit en verhoogt helderheid, waardoor doelen, voortgang en prestaties duidelijker worden.
  • Duidelijke prioriteiten: Eenvoudige visualisatie van prioriteiten en afhankelijkheden leidt tot snellere besluitvorming.
  • Productievere vergaderingen: Bespaart tijd met kortere, maar effectievere meetings. Taken en verantwoordelijkheden zijn helder gemaakt.
  • Meer samenwerking: Doorbreekt silo’s en bevordert teamwerk over afdelingen heen.
  • Focus op proactieve oplossingen: Vermindert het blussen van brandjes door proactief problemen aan te pakken.

Misschien vind je dit ook interessant?

To top